1 sonucun 16-25 kadarı gösteriliyor

23 – Rehi

(0 inceleme)
89
students
0
40.00 ₺

Mantra 23 Rehi Mantrası 23. mantradır. Bu mantra karşı tarafı etkilemek için kullanılır. Burada etkileşimin yükseltilmesi her alanda kurulacak olan iletişimde gücüne bağlıdır. Mantrayı…

40.00 ₺

22 – Baen

(0 inceleme)
91
students
0
40.00 ₺

Mantra 22 Baen Mantrası 22. mantradır. Baen, enerjinin tek başına yoğunlaşmasının yanı sıra kişinin kendi bünyesinde toplanmasına da yarar. Bu çalışmalar enerji bazında kişinin…

40.00 ₺

21 – R(u)An

(0 inceleme)
77
students
0
40.00 ₺

Mantra 21 R(u)An mantrası, 21. mantradır. R(u)An mantrası kuyruk sokumu bölgesi ve Muladhara Çakra bölgesini kontrol ettiği için tüm vücudun sinir algılarını etkiler. Bu okunurken…

40.00 ₺

20 – İ (y) An

(0 inceleme)
79
students
0
40.00 ₺

Mantra 20 İ(y)an mantrası, 20. mantradır ve SAN mantrasından sonra gelen altıncı enerji mantrasıdır. İ(y)an mantra çalışmasındaki amaç dokunmak suretiyle vücuttaki bir enerjiyi başkasına…

40.00 ₺

19 – San

(0 inceleme)
77
students
0
40.00 ₺

Mantra 19 SAN mantrası, 19. mantradır ve GAN mantrasından sonra gelen beşinci enerji mantrasıdır. Bu uygulama kişinin kendisi üzerindeki fiziksel yapısının güçlenmesi ile ilgilidir….

40.00 ₺

18 – Gan

(0 inceleme)
74
students
0
40.00 ₺

Mantra 18 GAN mantrası, 18. mantradır ve NAN mantrasından sonra gelen dördüncü enerji mantrasıdır. Bu uygulamanın amacı reel anlamda uzun süreli bağdaş kurmak gereken…

40.00 ₺

17- Nan

(0 inceleme)
82
students
0
40.00 ₺

Mantra 17 NAN mantrası, KAN mantrasından sonra gelen üçüncü enerji mantrasıdır. Göbek çevresindeki kasılmaları yumuşatır. Bütün karın ve mide bölgesini kontrol altında tutar. Zaman…

40.00 ₺

16- Kan

(0 inceleme)
82
students
0
40.00 ₺

Mantra 16 KAN mantrası, BAN mantrasından sonra gelen ikinci enerji mantrasıdır. Kişinin bütün göğüs bölgesini etkiler. Sakinlik ve dayanıklılık kazandırır. Çalışmanın tamamı için.. Kan! çalışma…

40.00 ₺

15- Ban

(0 inceleme)
83
students
0
40.00 ₺

Mantra 15 “Ban” uygulaması enerji ağırlıklı olduğu için, astral form ile sizin aranızda bir enerji bağı kurulması gereklidir. Bu enerji bağını iki kaşınızın arasında…

40.00 ₺

14- Kar-Ni-Thun

(0 inceleme)
89
students
0
40.00 ₺

Mantra 14 Bu mantra Çalışmanın tamamı için.. Kar-Ni-Thun! çalışma şekli Nefes uygulaması Aen mantrası Kar-Ni-Thun! mantrası Kun mantrası Nefes uygulaması

40.00 ₺

13- U-Kho!

(0 inceleme)
93
students
0
40.00 ₺

Mantra 13 Enerji çalışmalarında yer alan bu mantra kişinin farklı bir enerji formunu kontrol etmesine yardımcı olacaktır. Kişiye ait enerji formu, kişinin gerçek yaşamındaki …

40.00 ₺

12- Zi-Khun

(0 inceleme)
119
students
0
40.00 ₺

Mantra 12 Bu mantra kişinin belirli bir enerjiyi kullanabilme noktasında gücünü arttırır. Boyut geçişi ve astral kapılardan geçişi kontrol eder. Buradaki boyut kavramı aslında…

40.00 ₺

11- Ki-On

(0 inceleme)
132
students
0
40.00 ₺

Mantra 11 En önemli mantralardan biridir. Amacı kişinin beynini tam olarak durdurmaktır. Zihnin kendi kendisine konuşmasını engeller, zihinsel frekansı yükseltir. Zihnin durması pek çok…

40.00 ₺

10- Se-Thun

(0 inceleme)
20
students
0
40.00 ₺

Mantra 10 Sadece varlıksal kontaklar öncesi bulunulan yerdeki yabancı enerjileri temizlemek için kullanılır. Düşünceyi net bir noktaya konsantre eder ve görüşmeleri kolaylaştırılır. Çalışmanın tamamı…

40.00 ₺

9- Ki-Kha

(0 inceleme)
21
students
0
40.00 ₺

Mantra 9 “Ki-Kha!” mantrası iki türlü kullanılabilir. Birincisi çevrede olan her duyguyu, olayı ve konuşmayı duyabilmek veya hissedebilmek içindir. İkincisi ise maddeler üzerinde belirli…

40.00 ₺

8- Kum

(0 inceleme)
20
students
0
40.00 ₺

Mantra 8 “Kum” mantrası “Tii – Kha! – Nien” mantrasından sonra gelir. “Tii – Kha! – Nien” çalışması ile oluşan enerji titreşimlerinin sonrasında, enerji…

40.00 ₺