17 sonucun 32-34 kadarı gösteriliyor

19 – San

80
students
100.00 ₺

Mantra 19 SAN mantrası, 19. mantradır ve GAN mantrasından sonra gelen beşinci enerji mantrasıdır. Bu uygulama kişinin kendisi üzerindeki fiziksel yapısının güçlenmesi ile ilgilidir….

100.00 ₺

18 – Gan

77
students
100.00 ₺

Mantra 18 GAN mantrası, 18. mantradır ve NAN mantrasından sonra gelen dördüncü enerji mantrasıdır. Bu uygulamanın amacı reel anlamda uzun süreli bağdaş kurmak gereken…

100.00 ₺

17- Nan

85
students
100.00 ₺

Mantra 17 NAN mantrası, KAN mantrasından sonra gelen üçüncü enerji mantrasıdır. Göbek çevresindeki kasılmaları yumuşatır. Bütün karın ve mide bölgesini kontrol altında tutar. Zaman…

100.00 ₺

16- Kan

85
students
100.00 ₺

Mantra 16 KAN mantrası, BAN mantrasından sonra gelen ikinci enerji mantrasıdır. Kişinin bütün göğüs bölgesini etkiler. Sakinlik ve dayanıklılık kazandırır. Çalışmanın tamamı için.. Kan! çalışma…

100.00 ₺

15- Ban

85
students
100.00 ₺

Mantra 15 “Ban” uygulaması enerji ağırlıklı olduğu için, astral form ile sizin aranızda bir enerji bağı kurulması gereklidir. Bu enerji bağını iki kaşınızın arasında…

100.00 ₺

14- Kar-Ni-Thun

91
students
100.00 ₺

Mantra 14 Bu mantra Çalışmanın tamamı için.. Kar-Ni-Thun! çalışma şekli Nefes uygulaması Aen mantrası Kar-Ni-Thun! mantrası Kun mantrası Nefes uygulaması

100.00 ₺

13- U-Kho!

93
students
100.00 ₺

Mantra 13 Enerji çalışmalarında yer alan bu mantra kişinin farklı bir enerji formunu kontrol etmesine yardımcı olacaktır. Kişiye ait enerji formu, kişinin gerçek yaşamındaki …

100.00 ₺

9- Ki-Kha

21
students
100.00 ₺

Mantra 9 “Ki-Kha!” mantrası iki türlü kullanılabilir. Birincisi çevrede olan her duyguyu, olayı ve konuşmayı duyabilmek veya hissedebilmek içindir. İkincisi ise maddeler üzerinde belirli…

100.00 ₺

8- Kum

20
students
100.00 ₺

Mantra 8 “Kum” mantrası “Tii – Kha! – Nien” mantrasından sonra gelir. “Tii – Kha! – Nien” çalışması ile oluşan enerji titreşimlerinin sonrasında, enerji…

100.00 ₺

7- Ti-Kha-Nien

20
students
100.00 ₺

Mantra 7 Astralda kullanılan piramit içinde girdikten sonra, merkez noktasına çıkılır. Kendi görüntünüzü burada imajine edeceksiniz. Görüntü çalışmalar içindeki gelişmeye göre değişebilir. Merkez bağdaş…

100.00 ₺

6- A-nu-tu-en

20
students
100.00 ₺

Mantra 6 A-nu-tu-en, Astral alanın altıncı mantra çalışmasıdır. Anutuen uygulaması ilk 4 çalışmanın birleşimi gibidir. Kendinizi piramitin merkezine çıkarırsınız. ANUTUEN okurken bir anda herşey…

100.00 ₺

5- İda

21
students
100.00 ₺

Mantra 5 İda, Astral alanın beşinci mantra çalışmasıdır. İda mantrası ilk dört çalışma yapıldıktan sonra oluşan enerjinin tüm vücuda yayılması içindir. Sembol ise bu…

100.00 ₺

4- Pia

48
students
100.00 ₺

Mantra 4 Pia, Astral alanın dördüncü mantra çalışmasıdır. Pia mantrası içinde önemli olan enerjinin iletişim gücünün yükselmesini sağlamaktır. İletişim Astral alan için son derece önemlidir….

100.00 ₺

3- Sia

47
students
100.00 ₺

Mantra 3 Sia, Astral alanın üçüncü mantra çalışmasıdır. Sia mantrası içinde önemli olan enerjinin belirli bir dengede kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmanın tamamı için.. Sia mantrası…

100.00 ₺

2- Uta

264
students
100.00 ₺

Mantra 2 Uta, Astral alanın ikinci mantra çalışmasıdır. “UTA” piramidin en üst noktasından gelen enerji ile, piramidin diğer yan yüzeylerinden gelen enerjinin sizde toplanmasını…

100.00 ₺

1- Dion

340
students
100.00 ₺

Mantra 1 Dion, Astral alanın ilk mantra çalışmasıdır. Mantraların tamamı Astral Piramit için de yapılır. Piramit merkezinde daima kişinin kendi formunun görüntüsü olmalıdır. Bu…

100.00 ₺
error: