33 sonucun 34-34 kadarı gösteriliyor

Kapanış – Kun

403
students
40.00 ₺

Kun mantrası Tragna sisteminin kapanış mantrasıdır. Her sistemde olduğu gibi açılış ve kapanış olmak zorundadır. Astral alan farklı bir dünyanın kapısıdır. Bu alan ne…

40.00 ₺

Açılış – Aen

405
students
40.00 ₺

Bu mantra Tragna sisteminin açılış mantrasıdır. Aen’in sembolündeki iki çizgi, sistemin iki sınırını gösterir. Ortadaki üçgen enerjinin akışını ve dünyevi anlamda nasıl yayıldığını gösterir….

40.00 ₺
error: